home
 bestuur
 ontstaan
 activiteiten
 prinsen
 foto's
 confrerie
vzw
Stadscarnaval
Gilde van Tielebuis
Diest

Maatschap. Zetel
Schaffensestraat 29
3290 Diest

Ondernemingsnr: 424377968

Stadsprins 2015 - 2016

Prins Bart I

(Vlayen Bart)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WIE VOELT ZICH GEROEPEN OM STADSPRINS 2016-2017 VAN DIEST TE WORDEN
 
 
Indien U denkt dit is iets voor mij, stel U nu kandidaat.
De kandidaturen dienen schriftelijk gericht te worden aan de voorzitter van de
Gilde van Tielebuis, de heer Vlayen Julien, Statiestraat 36 te 3290 Diest
 
De kandidaturen dienen uiterlijk binnen te zijn op dinsdag 1 november 2016.
 
 
U kan natuurlijk ook altijd vrijblijvend info vragen over de Gilde wat betreft :
lidgelden (effectief en steunend lid)
stadsprins worden
...